Bits and Talks: Proč je datová analytika nezbytná pro kvalitní kybernetickou bezpečnost? 

16.08.2022

Bits and Talks je série rozhovorů se odborníky a důležitými lidmi z oborů kybernetické bezpečnosti, datové analytiky a správy znalostí. S Ing. Karlem Šimečkem, Ph.D., Manažerem kybernetické bezpečnosti na VŠE Praha, jsem se bavili například o důležitosti datové analytiky v kybernetické bezpečnosti.

Přepis:

Ing Karel Šimeček, Ph.D.:

Z pohledu datové analytiky tady opět... můj zájem o datovou analytiku vlastně vychází z toho, že v oblasti kybernetické bezpečnosti bylo potřebné získávat data, ať už provozní, nebo bezpečnostní povahy z infrastruktury, z toho prostředí, a umět je strojově zpracovat ve smyslu posbírat, uložit, vyhodnotit. Vyhodnotit v úrovni takové, že... aby to naplňovalo tu moje rčení, že já nepotřebuji všechno vidět, ale potřebuju o všem podstatném vědět, což vypadá jako jednoduché zadání, ale pro počítač je to komplexní disciplína, protože tohle rozalgoritmizovat v podstatě je komplikovaná věc. Plus to, že těch dat je hodně na objem.

Bits2b

Bits2b s r.o. is a Czech consulting company founded in 2014 with the idea that Business Intelligence (BI) can be better and less expensive than was the established standard.

Through data, we help companies to be more efficient and focus on what they want and what they are good at. Those days when BI was only available to the largest companies, it took more than a year to implement and cost tens of millions of crowns, are gone.

Bits4s

BITS4S s.r.o. is a Czech knowledge-based company focusing on cyber security.

Our team members have many years of experience in IT and OT security and data analytics. Together we believe that cyber security should play an important role in every company. Because nowadays, it is a strong IT and OT security that determines the reliability and functionality of a company.